porez i knjigovodstvo

Rado vas savetujemo i podržavamo Vaš korak u samostalnos i osnivanje Vašeg preduzeća

 

Krediti

Svedoci ste mnogobrojnih ponuda, a uz to nažalost i mnogih lažnih obećanja u reklamama koje čitate u novinama.

Vaše prednosti kod nas:

Kamate od 6%

 

uporedjujemo za vas sva osiguranja

auto osiguranje

Taggeld / osiguranje plate

životno osiguranje

osiguranje imovine

osiguranje pravne zaštite

osiguranje štete trećem licu

zdrastveno osiguranje / Krankenkasse

 

pravni saveti

Savetujemo vas i u pravnim pitanjima uz saradnju sa našim dugogodišnjim advokatima

 

prevodi

Kao registovani prevodioci nudimo vam sa povoljnim uslovima uslugu pismenog i usmenog prevoda